برخی از نمونه کارهای طراحی لوگو 👇

لوگو آنا حاتمی

آنا حاتمی

لوگو سارینا هلالی

سارینا هلالی

لوگو آزاده هژبری

آزاده هژبری

لوگو آیلاشاپ

آیلاشاپ

لوگو پرتکست

پرتکست

لوگو سینمامک

مجتبی عامری

لوگو سینمامک

سینمامک

لوگو شرکت آبزی گستران

شرکت آبزی گستران

لوگو گلچیده

گلچیده

لوگو استاد فلک

استاد فلک

لوگو کاریانا

کاریانا

لوگو بت فا

بت فا

لوگو شخصی علی فلک

علی فلک


برای دانلود رزومه اینجا کلیک کنید

برای دانلود نمونه کارهای بیشتر اینجا کلیک کنید