راهنمای کامل انتخاب اسم برند

انتخاب اسم برند در ظاهر ساده و آسان به نظر می‌رسد و شاید آخرین موضوعی باشد که برخی مدیران و صاحبان مشاغل در زمان راه اندازی کسب و کار خود به آن فکر کنند. در صورتی که چنین نیست و انتخاب نام برند به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات و تصمیمات شما به عنوان مدیر و موسس یک نام تجاری محسوب می‌شود.