برند چیست؟

برند یا مارک (معادل فارسی: نمانام!) یک نام، طرح، نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص کننده خدمات یا فروش محصولی خاص باشد که به وسیله آن از دیگر خدمات و محصولات مشابه متمایز می‌گردد.